Return on Expectation Measurement
"Start with the end in mind."  (Stephen Covey)
 
   
 
Vorige Volgende
Return on Expectation Measurement

 

Return on Expectation Measurement

Wat doet ROEM?
Kenmerken
Rollen
Momenten
Rubrieken
Doelstellingen toevoegen
Vragenlijsten aanmaken
Vragenlijsten bezorgen
Resultaten

 

Wat doet ROEM

Bewust maken

ROEM initieert een bewustwordingsproces over training, talent- en competentiemanagement bij iedereen die in organisaties bij ‘leren’ is betrokken. Organisaties gaan meer aandacht besteden aan de kwaliteit en effectiviteit van opleidingsinitiatieven, zodat de nieuw verworven competenties van de werknemers beter aansluiten bij wat ze effectief nodig hebben op de werkplek.

Deze mindset is onmisbaar voor het effectief kunnen inzetten van de tool ROEM. Bewuste mensen zorgen voor voor het letterlijke 'drijfvermogen' van de ijsberg die effectmeting, en dus ook ROEM is.

Doelstellingen meten

De ROE in ROEM staat voor Return on Expectations, wat betekent dat in ROEM wordt gemeten of de verwachtingen van wat men met leeractiviteiten wil bereiken, worden ingelost.

In ROEM wordt daarom veel aandacht besteed aan het formuleren en ingeven van doelstellingen. Deze doelstellingen kunnen zowel organisatiedoelstellingen, afdelingsdoelstellingen, POP-doelen of leerdoelen zijn.

Toepassing meten

Gedrag staat centraal in ROEM. Gedrag of 'Performance' is in ROEM dé link tussen leerdoelstellingen organisatie (of POP-)doelstellingen en leerdoelstellingen. Toepassing van het geleerde (leerdoelstellingen) heeft een rechtstreekse invloed op de (POP- of) organisatiedoelstellingen en vice versa. In vakliteratuur spreekt met over een 'chain of evidence'.

In ROEM kan er naast toepassing ook gepeild worden naar andere evaluatievragen zoals

  1. Wat de leernoden zijn binnen de organisatie.
  2. Of leren een oplossing is voor de geformuleerde noden.
  3. Wat de doelstellingen van een leeractie zijn.
  4. Of de lerenden tevreden waren over de leeractie.
  5. Welke VAK (vaardigheden-attitude-kennis) aanwezig is bij de lerende.
  6. Welke effecten een leeractiviteit heeft op organisatieniveau of persoonlijk niveau.

Metingen genereren

ROEM maakt vragenlijsten aan die op een bepaald moment aan een bepaalde (groep) evaluator(en) worden bezorgd. Je hebt in ROEM de keuze uit
3 momenten en 4 evaluatoren: de lerende, de direct leidinggevende, de collega of de trainer. Elke evaluator heeft specifieke mogelijkheden in ROEM.

In de voorbeelden zijn een zevental combinaties van momenten en evaluatoren uitgewerkt.

Verbeterproces opstarten

ROEM wil ook handvatten bieden om die toepassing te verbeteren. In onderstaande figuur merk je radertjes op die je kan finetunen om de toepassing van het geleerde naar een hoger niveau te brengen. Meer info over de verschillende rubrieken vind je hier.

Ervaringen delen

ROEM stelt gebruikers in staat om good practices en resultaten te delen. Dit geeft aan ROEM ook een belangrijke sociale dimensie, zoals geconcretiseerd in de Community of Users.

Updates uitvoeren

ROEM is een webbased technologie volgens het SaaS-model: updates worden door ROEM zelf online geplaatst. Gebruikers moeten dus geen software installeren of updaten.
Return on Expectation Measurement

 

Home


Home

 

 

Visie


Waarom evalueren?
Hoe evalueren?
Inspiratie

 

 

Over ROEM


Wat doet ROEM
Kenmerken
Rollen
Momenten
Rubrieken
Doelstellingen toevoegen
Vragenlijsten aanmaken
Vragenlijsten bezorgen
Resultaten

 

 

Voorbeelden


Leerdoelen afstemmen
Tevredenheid checken
Verandering meten
Toepassing opvolgen
Leeractiviteit verbeteren
Bijdrage organisatiedoelen
Bijdrage POP

 

 

Community


Partners
Gebruikers
Community of Users
Pers

 

 

Meer info


Registreer
Training & Events
Contact