Return on Expectation Measurement
"The purpose of evaluation is growth for the employee and efficiency for the employer."  (K. Mostrey)
 
   
 
Vorige Volgende
Return on Expectation Measurement

 

Return on Expectation Measurement

Leerdoelen afstemmen
Tevredenheid checken
Verandering meten
Toepassing opvolgen
Leeractiviteit verbeteren
Bijdrage organisatiedoelen
Bijdrage POP

 

Leeractiviteit verbeteren

Een opleidingsaanbieder wil samen met een klant nagaan welke kenmerken van een klassikale training 'vergadertechnieken' minder goede scores haalden met het oog op het uitrollen in het najaar van een aangepaste versie in de volledige organisatie.

 1. De trainer geeft een nieuwe leeractiviteit in en voert de doelstellingen van de leeractiviteit in.


 2. De opleidingsaanbieder kiest voor de expertmodule omdat hij de vragenlijst volledig zelf wil samenstellen. 3. De opleider kiest allemaal vragen over de Invloed van de leeractiviteit op toepassing. Hij geniet volledige vrijheid. 4. De opleidingsaanbieder heeft het maximum deelnemers vastgesteld op 20 en kiest om de vragenlijst zichtbaar te maken voor deze 20 mensen via het aanmelden met een code op zijn eigen site. 5. De opleidingsaanbieder gaat de resultaten na en gebruikt ze om leeractiviteit aan te passen. Hij kiest ervoor om de score 69% te analyseren: hij wil per rubriek en per leerdoel nagaan wat hij moet wijzigen.

  • De trainer merkt dat het vooral de faciliteiten zijn die minder goed scoren. De overige rubrieken halen een zichtbaar gemiddelde van 70%.


  • Als hij dit resultaat vergelijkt met de benchmark, dan merkt hij op dat deze score anders niet zo laag ligt. Aan zijn test/assesments hoeft hij zeker niet meer te sleutelen volgens de benchmark.


  • Als hij kijkt per leerdoel, merkt hij dat de respondenten niet tevreden zijn over de eerste 2 leerdoelen, en dan weer wel over alle andere. De trainer kan deze stukken beter uitwerken, of er meer aandacht aan besteden. Idealiter spreekt hij daartoe een aantal respondenten aan. ROEM is immers Basis voor Communicatie.
Return on Expectation Measurement

 

Home


Home

 

 

Visie


Waarom evalueren?
Hoe evalueren?
Inspiratie

 

 

Over ROEM


Wat doet ROEM
Kenmerken
Rollen
Momenten
Rubrieken
Doelstellingen toevoegen
Vragenlijsten aanmaken
Vragenlijsten bezorgen
Resultaten

 

 

Voorbeelden


Leerdoelen afstemmen
Tevredenheid checken
Verandering meten
Toepassing opvolgen
Leeractiviteit verbeteren
Bijdrage organisatiedoelen
Bijdrage POP

 

 

Community


Partners
Gebruikers
Community of Users
Pers

 

 

Meer info


Registreer
Training & Events
Contact