Return on Expectation Measurement
“How to Evaluate Learning? What do you expect people to DO differently after training?”  (J.Doe)
 
   
 
Vorige Volgende
Return on Expectation Measurement

 

Return on Expectation Measurement

Wat doet ROEM?
Kenmerken
Rollen
Momenten
Rubrieken
Doelstellingen toevoegen
Vragenlijsten aanmaken
Vragenlijsten bezorgen
Resultaten

 

Evaluatiemomenten

Traditioneel voorzien evaluatiesystemen twee evaluatiemomenten: een meting aansluitend op een training en een meting een aantal maanden na de training. De eerste meting wordt een warme meting genoemd, de tweede meting wordt een koude meting genoemd. Het is vooral de meting kort na de leeractiviteit die in Vlaanderen erg in trek is.
ROEM behoudt deze 2 evaluatiemomenten, én voegt er een derde aan toe. Deze derde meting is een meetmoment voorafgaand aan de leeractiviteit, met de bedoeling een voorspelling te doen over het resultaat van de leeractiviteit.
Door voorafgaand aan een leeractiviteit na te denken over het effect van (een) training of opleiding maakt ROEM organisaties bewust van het belang van een goed evaluatieproces met de bedoeling competenties te ontwikkelen die 'inzetbaar' zijn op de werkvloer.

Samenvattend voorziet ROEM 3 evaluatiemomenten:

 1. Een pré-evaluatie
 2. Een evaluatie voorafgaand aan een leeractiviteit zorgt ervoor dat de ontwikkeling van een leeractiviteit beter afgestemd is op de verwachtingen van de belanghebbenden. Om die reden zal zo'n pré-meting het resultaat van de leeractiviteit altijd positief beïnvloeden.
  In de Community of Practice werden bovendien een aantal scans ontworpen die het pad effenen voor een 'waarde'volle evaluatie. Verwar deze scans echter niet met de vragenlijsten die ROEM genereert.
  In ROEM worden metingen voorafgaand aan een leeractiviteit tegen een paarse achtergrond getoond en/of gesymboliseerd met een paarse bol.

 3. Een evaluatie 'kort na' een leeractiviteit
 4. Een evaluatie tijdens, op het einde of kort na een leeractiviteit wordt in de literatuur soms een warme evaluatie genoemd. Al te vaak wordt zo'n evaluatie verward met een happy sheet die enkel naar de tevredenheid van de deelnemers peilt. ROEM stelt dat niet happy sheets maar smart sheets een grote meerwaarde kunnen hebben. Dit soort evaluatieformulieren peilt naar zaken die verder gaan dan de tevredenheid van deelnemers, vb. toepassingsintentie. ROEM beschikt over diverse dergelijks smartsheets, o.a. ontwikkeld in de Community of Practice.
  In ROEM worden deze evaluaties tegen een groene achtergrond getoond en/of gesymboliseerd met een groene bol.

 5. Een evaluatie 'lang na' een leeractiviteit
 6. Deze evaluaties worden idealiter 3 tot 6 maand nà een leeractiviteit uitgevoerd. In de literatuur spreekt men soms over koude evaluaties. Deze evaluaties 'lang na' worden graag vergeleken met gelijkaardige evaluaties 'kort na' om de 'retentie' na te gaan. Je kan ook twee evaluaties 'lang na' vergelijken. Opletten echter met de delta van het geleerde: ga altijd na in welke mate het geleerde in die tussentijd niet gewijzigd of achterhaald is.
  In ROEM worden deze evaluaties tegen een blauwe achtergrond getoond en/of gesymboliseerd met een blauwe bol.Return on Expectation Measurement

 

Home


Home

 

 

Visie


Waarom evalueren?
Hoe evalueren?
Inspiratie

 

 

Over ROEM


Wat doet ROEM
Kenmerken
Rollen
Momenten
Rubrieken
Doelstellingen toevoegen
Vragenlijsten aanmaken
Vragenlijsten bezorgen
Resultaten

 

 

Voorbeelden


Leerdoelen afstemmen
Tevredenheid checken
Verandering meten
Toepassing opvolgen
Leeractiviteit verbeteren
Bijdrage organisatiedoelen
Bijdrage POP

 

 

Community


Partners
Gebruikers
Community of Users
Pers

 

 

Meer info


Registreer
Training & Events
Contact