Return on Expectation Measurement
"A course is not the solution to every problem"  (Jane Hart)
 
   
 
Vorige Volgende
Return on Expectation Measurement

 

Return on Expectation Measurement

Leerdoelen afstemmen
Tevredenheid checken
Verandering meten
Toepassing opvolgen
Leeractiviteit verbeteren
Bijdrage organisatiedoelen
Bijdrage POP

 

Voorbeelden

In het menu op de linkerkant worden 7 voorbeelden uitgewerkt die een mix zijn van diverse evaluatievragen, gesteld op bepaalde momenten, aan bepaalde evaluatoren.

  1. Een opleidingsaanbieder wil de leerdoelen van een leeractiviteit 'klantvriendelijkheid' afstemmen op de noden van de deelnemers en hun direct leidinggevenden. Hij wil immers met de juiste 'praktijkvoorbeelden' aan de slag gaan tijdens de cursus die binnen twee weken start.
  2. De personeelsverantwoordelijke van een kleine KMO wil de tevredenheid van een tweede groep cursisten aan een leeractiviteit nagaan. Hij heeft bij een eerste groep deelnemers immers tegenstrijdige geruchten over de kwaliteit van de opleiding 'excel' opgevangen.
  3. Een afdelingsverantwoordelijke van een grote organisatie wil nagaan of de coaching door een externe organisatie ervoor heeft gezorgd dat het gevaarlijk rijgedrag op de werkvloer gewijzigd is.
  4. Een L&D-verantwoordelijke wil in de zes maanden die volgen op een langlopende assertiviteitstraining voor de helpdeskmedewerkers monitoren of de medewerkers hun nieuwe vaardigheden toepassen op de werkvloer en wat hen hierbij helpt of juist hindert.
  5. Een opleidingsverantwoordelijke wil nagaan welke kenmerken van een klassikale training 'vergadertechnieken' minder goede scores haalden met het oog op het uitrollen in het najaar van een aangepaste versie in de volledige organisatie.
  6. Een L&D-verantwoordelijke wil de waarde van leren aantonen in de organisatie en doet dit via ROEM. ROEM geeft hem immers de juiste dashboards en dito cijfermateriaal om te kunnen overleggen met de CEO en CFO aan wie hij rapporteert.
  7. Een werknemer wil nagaan in hoeverre de leeractiviteiten die hij de afgelopen tijd volgde, hebben bijgedragen tot de persoonlijke ontwikkelingsdoelen die hij zich heeft gesteld.Return on Expectation Measurement

 

Home


Home

 

 

Visie


Waarom evalueren?
Hoe evalueren?
Inspiratie

 

 

Over ROEM


Wat doet ROEM
Kenmerken
Rollen
Momenten
Rubrieken
Doelstellingen toevoegen
Vragenlijsten aanmaken
Vragenlijsten bezorgen
Resultaten

 

 

Voorbeelden


Leerdoelen afstemmen
Tevredenheid checken
Verandering meten
Toepassing opvolgen
Leeractiviteit verbeteren
Bijdrage organisatiedoelen
Bijdrage POP

 

 

Community


Partners
Gebruikers
Community of Users
Pers

 

 

Meer info


Registreer
Training & Events
Contact