Return on Expectation Measurement
"Not everything that can be counted, counts"  (Albert Einstein)
 
   
 
Vorige Volgende
Return on Expectation Measurement

 

Return on Expectation Measurement

Wat doet ROEM?
Kenmerken
Rollen
Momenten
Rubrieken
Doelstellingen toevoegen
Vragenlijsten aanmaken
Vragenlijsten bezorgen
Resultaten

 

Resultaten

Afhankelijk van de intentie van de gebruiker kunnen score, groei, feedback of een benchmark opgevraagd worden in ROEM. Deze resultaten zijn ter beschikking per doel, rubriek, meting, vraag, rol ...

Organisatieresultaten

Door leerdoelstellingen te koppelen aan organisatiedoelstellingen kan de ROEM-applicatie organisatieresultaten o.b.v. leerresultaten aantonen.

Deze resultaten kunnen opgesplitst worden:

 • Score per organisatiedoel
 • Groei per organisatiedoel
 • Feedback per organisatiedoel
 • Score per rubriek
 • Groei per rubriek
 • Feedback per rubriek
 • Score per rol
 • Groei per rol
 • Feedback per rol
 • Benchmark per rubriek
 • Benchmark per vraag uit de vraagsjablonen

POP-resultaten

Elk individu kan hier nagaan in hoeverre zijn eigen doelstellingen gerealiseerd zijn. Hij of zij kan zijn eigen feedback inzien, maar ook de feedback door anderen. Deze laatste feedback is niet per evaluator-rol opgedeeld, omdat wij menen dat het de taak van ROEM niet is om mogelijks ongenuanceerde feedback zomaar ter beschikking te stellen.
De gegevens die zich in de ROEM-applicatie bevinden kunnen echter wel een item in evaluatiegesprekken zijn, of zo'n gesprekken objectiveren.
Elke organisatie wordt geacht de nodige privacy in zijn policy omtrent het gebruik van deze en andere persoonlijke gegevens te waarborgen. De ontwerpers van ROEM vinden dit belangrijk. Zie ook Gebruiksvoorwaarden.

Wat de POP betreft kunnen volgende resultaten worden getoond:

 • Score per POP-doel
 • Groei per POP-doel
 • Feedback per POP-doel
 • Score per rubriek
 • Groei per rubriek
 • Feedback per rubriek
 • Benchmark per rubriek
 • Benchmark per vraag uit de vraagsjablonen

Resultaten per 'leeractiviteit'

Per leeractiviteit kunnen volgende resultaten worden getoond:

 • Score per leerdoel
 • Groei per leerdoel
 • Feedback per leerdoel
 • Score per rubriek
 • Groei per rubriek
 • Feedback per rubriek
 • Score per meting
 • Groei per meting
 • Feedback per meting
 • Score per rol
 • Groei per rol
 • Feedback per rol
 • Benchmark per rubriek
 • Benchmark per vraag uit de vraagsjablonen

Resultaten per 'vraag'

Per vraag uit de vraagsjablonen kunnen volgende resultaten worden getoond:

 • Score
 • Feedback

Bovenstaande resultaten worden ter beschikking gesteld via dashboards, en zijn naar Word of Excel exporteerbaar. Je kan ze ook meteen afdrukken.


Return on Expectation Measurement

 

Home


Home

 

 

Visie


Waarom evalueren?
Hoe evalueren?
Inspiratie

 

 

Over ROEM


Wat doet ROEM
Kenmerken
Rollen
Momenten
Rubrieken
Doelstellingen toevoegen
Vragenlijsten aanmaken
Vragenlijsten bezorgen
Resultaten

 

 

Voorbeelden


Leerdoelen afstemmen
Tevredenheid checken
Verandering meten
Toepassing opvolgen
Leeractiviteit verbeteren
Bijdrage organisatiedoelen
Bijdrage POP

 

 

Community


Partners
Gebruikers
Community of Users
Pers

 

 

Meer info


Registreer
Training & Events
Contact