Return on Expectation Measurement
"We’re not offering a 2-day event, we’re providing a 9-months behavior support service"  (Wilson Learning)
 
   
 
Vorige Volgende
Return on Expectation Measurement

 

Return on Expectation Measurement

Wat doet ROEM?
Kenmerken
Rollen
Momenten
Rubrieken
Doelstellingen toevoegen
Vragenlijsten aanmaken
Vragenlijsten bezorgen
Resultaten

 

Rubrieken

In ROEM kan je resultaten genereren per rubriek. Het volstaat daartoe vragen in een vragenlijst op te nemen die in zo'n rubriek thuis horen.

Een centrale rubriek in ROEM is 'toepassing' of 'gedrag'. Uit onderstaande figuur blijkt duidelijk dat het de schakel is tussen de leerprofessional die zich aan de linkerzijde van het model bevindt en de businessleiders die zich aan de rechterzijde van het model bevinden. Leerdoelen aan de linkerkant worden aan businessdoelen aan de rechterkant gekoppeld via 'toepassing(sgedrag)'. Door een juiste koppeling te maken zullen aanpassingen aan de leerdoelen via die centrale rubriek 'toepassing' een rechtstreekse invloed hebben op de organisatiedoelen.

Onderstaande figuur typeert ROEM en de resultaten die ROEM genereert. Wij raden gebruikers van ROEM dan ook aan om leerdoelstellingen te voorzien per leeractiviteit, en deze leerdoelstellingen op gedragsniveau na te gaan. Op deze manier kunnen leerdoelstellingen organisatieresultaten beïnvloeden.

 • Leeractiviteit
  • Motivatie om deel te nemen
  • Competenties (kennis, vaardigheden, attitudes)
  • Vertrouwen om competenties te gebruiken
  • Intentie om competenties te gebruiken
 • Lerende
  • Voorbereiding van de lerende
  • Organisatiecultuur
  • Steun van manager/collega
  • Mogelijkheid om het te gebruiken
 • Organisatie
  • Algemene tevredenheid
  • Doelstellingen
  • Inhoud
  • Begeleider
  • Materiaal
  • Werkvorm
  • Examens/Tests
  • Deelnemers
  • Faciliteiten
 • Toepassing
 • OrganisatieresultatenReturn on Expectation Measurement

 

Home


Home

 

 

Visie


Waarom evalueren?
Hoe evalueren?
Inspiratie

 

 

Over ROEM


Wat doet ROEM
Kenmerken
Rollen
Momenten
Rubrieken
Doelstellingen toevoegen
Vragenlijsten aanmaken
Vragenlijsten bezorgen
Resultaten

 

 

Voorbeelden


Leerdoelen afstemmen
Tevredenheid checken
Verandering meten
Toepassing opvolgen
Leeractiviteit verbeteren
Bijdrage organisatiedoelen
Bijdrage POP

 

 

Community


Partners
Gebruikers
Community of Users
Pers

 

 

Meer info


Registreer
Training & Events
Contact